Løypebeskrivelser

Alle løypene har start på Sturlabanen i Hamborgstrømskogen og målgang på Sturlahuset. Underlaget er en god blanding av sti og grus. Trykk på kartene under for å få opp detaljerte kart.


3 km

Starter på Sturlabanen og går rett til venstre med en gang på sti forbi badstua og opp i skiløypa i kudalen. Følger deretter grusveien til høyre og så til høyre igjen ned Kanonveien i krysset mellom grusveiene. Følger Kanonveien forbi Juletønna og så brått ned en sti til høyre etter en liten steinrøys på grusveien. Følger siten forbi den gamle Juletønna før vi kommer inn på gangveien i Hamborgstrømskogen. Fortsetter noen hunder meter på gangveien før vi tar til venstre på sti ned til Thurmanns vei. Følg Thurmannsvei til venstre mot den store steinrøysa før løypa går brått 180 grader til høyre og følger gangveien under ovarennet til hoppbakken i Jøssingkollen. Passerer på oversiden av Hamborgstrømpaviljongen og tar til høyre på gangveien opp mot Neperudjordet igjen. Til venstre i krysset mot Neperudjordet, ned siste del av jordet og målgang på Sturlahuset.

5 km

Løypa starter på Sturlabanen og følger stien rett fram opp til grusveien og følger så grusveien til venstre opp Kudalsbakken mot Stiboltkrysset. Den tar til høyre i Stiboltkrysset og følger den nye grusveien helt fram til kjøreveien rundt Hvalsdammen. Følger Hvalsdamveien til høyre i noen hudre meter før den tar av på en sti ned til høyre midt i den første U-svingen på denne veien. Stien går forbi en hytte på venstre hånd og kommer deretter inn på Kanonveien. Løypa følger deretter Kanonveien helt fram til Juletønna før den tar til høyre ned gangveien gjennom Hamborgstrømskogen fram til Neperudjordet og mål på Sturlahuset. 

7 km

Start på Sturlabanen og følg stien opp til grusveien. Ta til høyre på grusveien og så til venstre i første kryss mot Årkvisla. Følg grusveien nedover til skilt mot Stronghytta/Stoppen etter ca 1,8km. Sving skarpt til høyre og følg skogsbilvei/sti opp de bratte stigningene til Stronghytta. Fortsett fra Stronghytta mot Spiralen, forbi Øvre Skanse og veien mot Klopptjern. Etter ca 100 meter tar du bratt til høyre og ned mot Åspavlijongen. Følg Thurmanns vei forbi Gjøssingkollen og ta til venstre i krysset ved Bautaen. Følg så sti ned til Neperudjordet og mål på Sturlahuset.


9 km

Start på Sturlabanen og følg stien rett fram opp til grusveien. Ta til venstre opp den bratte Kudalsbakken. Ca 6 meter over toppen av bakken tar du brått til høyre inn på en sti og følger denne inn på kjøreveien rundt Hvalsdammen. Følg veien mot Årkvisla og deretter Kanonveien mot Juletønna. I krysset før Juletønna går løypa til venstre og følger lysløypa forbi pumpestasjonen og videre mot Stronghytta. Når du nærmer deg Stronghytta holder du til høyre og følger veien ned mot Spiralen. Følg hovedveien mot Spiralen og forbi Øvre Skanse før du tar brått til høyre og følger Kanonveien på undersiden av Spiralen tilbake til Juletønna. Etter Juletønna svinger du ned til venstre og følger sti gjennom Hamborgstrømskogen til Neperudjordet og mål på Sturlahuset. 

12 km

Start på Sturlabanen og følg stien opp til grusveien. Ta til høyre på grusveien og så til høyre i første kryss mot Spiralen. Løp forbi Spiralen i retning Klopptjern og følg grusveien oppover. Hold rett frem i retning Juletønna i hovedkrysset. Et stykke før Juletønna kommer du til Theo Thornes sti og tar brått til høyre der. Ta til høyre igjen på grusveien ved Glitrevannverket/Pumpestasjonen. Før Stronghytta er det en liten bratt bakke, ta til venstre på sti ca 50 meter før denne. Følg sti mot Årkvisla og ta til høyre når du kommer til grusvei igjen. Fortsett over parkeringen på Årkvisla og opp bakkene forbi minnesteinen over Liers kjente skiløpere. Følg løypa videre mot Sausetra og ta til venstre i første kryss. Hold deretter til høyre til du kommer opp under Stankebakken. Her tar du rett frem og så til høyre i Stiboltkrysset. Følg så skiløypa ned til Neperudjordet og mål på Sturlahuset.

Program vår 2023

16. mai3 km
23. mai5 km
30.mai7 km
6. juni9 km
13. juni12 km

Program høst 2023

15. august3 km
22. august5 km
29. august7 km
5. september9 km
12.september12 kmGi oss skryt!

Vi vil gjerne dele dine erfaringer og bilder fra løpene våre med andre løpere. Legg igjen en vurdering og en kommentar på Markakarusellens sider hos RunAgain, så kan andre løpere også se hvilke flotte løp dette er :)